Avtalar

Memoar har som hovudprinsipp at forteljarane - dei som blir intervjua - har opphavsretten til intervjuopptaket, saman med intervjuaren. 
Memoar oppmodar alle til å dela sine forteljingar - det vil i praksis seia a) å avlevera dei til eit museum eller eit offentleg arkiv for at folk i framtida skal ha tilgang til dei, og b) å publisera dei på internett, for at også folk i nåtida skal kunne sjå/høyra dei. 
Alle som vert intervjua av Memoar er velkomne til å publisera forteljingane sine på ei av undersidene til www.memoar.no.  

Kvar gong Memoar lagar eit intervju, ber me om ein skriftleg avtale med forteljaren. Her kan du lasta ned ein mal for slik avtale. 

Lista nedanfor er dei avtalane me har brukt/brukar i ulike intervjuseriar: 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vis Last ned
  131 k versjon 1 6. jun. 2018, 01:47 Bjørn Enes
Ċ
Vis Last ned
  150 k versjon 1 6. jun. 2018, 01:17 Bjørn Enes
Ċ
Vis Last ned
  1204 k versjon 1 6. jun. 2018, 01:21 Bjørn Enes
Ċ
Vis Last ned
  430 k versjon 1 6. jun. 2018, 01:21 Bjørn Enes
Ċ
Vis Last ned
  150 k versjon 1 6. jun. 2018, 01:17 Bjørn Enes
Ċ
Vis Last ned
  131 k versjon 1 6. jun. 2018, 01:18 Bjørn Enes
Ċ
Vis Last ned
  139 k versjon 1 6. jun. 2018, 01:27 Bjørn Enes
Ċ
Vis Last ned
  731 k versjon 1 6. jun. 2018, 01:34 Bjørn Enes
Ċ
Vis Last ned
  153 k versjon 1 6. jun. 2018, 01:22 Bjørn Enes
Ċ
Vis Last ned
  155 k versjon 1 6. jun. 2018, 01:34 Bjørn Enes
ĉ
Vis Last ned
  70 k versjon 1 12. sep. 2018, 01:18 Bjørn Enes
Comments